10 sierpnia 2019

NOWA STRONA BDO

Od 5 sierpnia 2019 r. funkcjonuje nowa strona BDO (www.bdo.mos.gov.pl).  
Projekt realizuje  Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Ministerstwem Środowiska.
       Jak już wcześniej informowaliśmy od 1 stycznia 2020 r.  ewidencja gospodarowania odpadami oraz sprawozdawczość wynikająca z ustawy o odpadach oraz ustawy o czystości i porządku w gminie,
będzie prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem bazy BDO. Pierwszy moduł zawierający karty: przekazania odpadów, przekazania odpadów komunalnych, ewidencji odpadów,ewidencji komunalnych odpadów ściekowych, ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji,ewidencji odpadów niebezpiecznych, będzie prezentowany przez IOŚ podczas IV Międzynarodowej Konferencji „Recykling Pojazdów w Kraju i na Świecie”.
      W specjalnie w przygotowanym punkcie informacyjnym będzie  można zapoznać się z  funkcjonowaniem systemu. 
      Konferencja odbędzie się w Krakowie w dniu 19 września 2019 r. na którą serdecznie zapraszamy.  Ze względu na duże  zainteresowanie Konferencją  oraz ograniczoną liczbe miejsc prosimy członków FORS o jak najszybszą rejestrację. Formularze na stronie –  www.konferencja.fors.pl .
 
Zachęcamy również do odwiedzenia nowej strony BDO – www.bdo.mos.gov.pl

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy