28 kwietnia 2020

Nowe terminy sprawozdań i audytów?

Roczne sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami złożymy później.
Prowadzący stacje demontażu pojazdów, strzępiarki,  wprowadzający na rynek  pojazdy,  produkty, opakowania, baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz organizacje odzysku sprzętu,  złożą roczne  sprawozdania  za rok 2019 do 11 września 2020 r. ( art. 24 ust 3 projektu).
Wydłużony zostanie również okres na przeprowadzenie audytu  za rok 2019, dotyczący  opakowań oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – nowy termin to 30 września 2020 r (odpowiednio  art 25 i 27 projektu).
Więcej informacji przekażemy Państwu po przyjęciu przez Sejm i Senat oraz  przeanalizowaniu całej ustawy.

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy