13 marca 2024

Nowy Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami

Marek Goleń został Dyrektorem Departamentu Gospodarki Odpadami w MKIŚ.

Portal Samorządowy

„Potrzebujemy dużych inwestycji w instalacje biorecyklingu, co można połączyć ze zmianami w polityce energetycznej

– Zmiana władzy centralnej daje nadzieje na zmiany w krajowej polityce związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w szczególności w zakresie polityki inwestycyjnej – mówi doktor Marek Goleń, kierownik Podyplomowych Studiów „Zarządzanie Gospodarką Odpadami”, Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

W jego opinii Polska potrzebuje dużych inwestycji w instalacje biorecyklingu, co można połączyć ze zmianami w polityce energetycznej – mniej spalarni a więcej biogazowni. Przydałoby się porządnie zreformować system odpłatności za odpady komunalne, bo dziś kosztów tych unika ok. 20 procent społeczeństwa oraz powiązać ten system z rozszerzoną odpowiedzialnością producentów. Niezbędnym jest też poprawienie dyscypliny segregacji odpadów komunalnych za pomocą nowych instrumentów prawnych, gdyż skuteczność dotychczasowych jest daleko niewystarczająca, a bez skutecznej segregacji nie da się osiągnąć recyklingu.

Zdaniem naukowca niezwykle ważne jest również udrożnienie zatorów biurokratycznych związanych z procedurami uzyskiwania decyzji środowiskowych i wszelakich pozwoleń związanych z gospodarką odpadami.

– To tylko najgrubsze sprawy do rozwiązani, a do tego dochodzi dużo mniejszych i cała masa drobiazgów, na które jak sądzę zabrakło miejsce w niejednym artykule – mówi Goleń.”

-źródło Portal Samorządowy

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy