27 października 2022

Ocena skutków wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

W dniu 26 października 2022 r. odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
Tematem posiedzenia była ocena skutków wejścia w życie ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 1592).

Minister Klimatu i Środowiska Jacek Ozdoba, przedstawił ogólną ocenę wprowadzonej regulacji nie wskazując większych problemów wynikających z jej wdrożenia. Natomiast stanowisko ze strony przedsiębiorców przedstawiła Pani Agnieszka Misiejuk Wiceprezes FORS, opisując obszernie większość problemów, z którymi stykają się przedsiębiorcy w wyniku prowadzenia zmian w 2018 r. W dyskusji ze strony społecznej zabrał głos również Prezes FORS Adam Małyszko. Niestety przedstawiciele innych organizacji nie zabrali głosu lub nie uczestniczyli w posiedzeniu.
Obszerny Materiał Ministerstwa znajdziecie Państwo w Strefie Członkowskiej

Link do nagrania z posiedzenia znajdziecie Państwo poniżej.

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp#5938B0959CAAF70EC12588DF003BD243

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy