15 kwietnia 2020

Od 16.04 2020 r. nosimy maseczki w miejscach publicznych!

Od jutra tj.16.04 2020 r. nosimy maseczki w miejscach publicznych w tym zakładach pracy, mówi o tym opublikowane w dniu dzisiejszym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

„§ 18. 1. Od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa: ”

Czy pracownicy demontując pojazdy muszą stosować obowiązek zakrywania ust i nosa?
Nie
2. Obowiązku określonego w ust. 1 nie stosuje się w przypadku:

„4) osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b i c, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;”

Tak więc, wszystkie osoby w stacji demontażu nie mające kontaktu z klientem, nie muszą zakrywać ust i nosa lub nosić maseczki, natomiast pracownicy przyjmujący lub odbierający pojazdy do demontażu oraz sprzedający części, a także  wszystkie osoby mające kontakt z klientem muszą stosować się do takiego wymogu.

Całość rozporządzenia:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000067301.pdf

 

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy