5 maja 2021

Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury w sprawie zgłoszeń zbycia i nabycia pojazdów

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na interpelację nr 22186 Pani Poseł Urszuli Pasławskiej w sprawie usprawnienia zbycia i nabycia pojazdów przedstawiam poniższe informacje. Odnosząc się do kwestii usprawnienia systemu zgłaszania nabycia i zbycia pojazdów poprzez dostosowanie stron www.gov.pl i www.epuap.gov.pl wyjaśniam, że usługa ta przygotowana została przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Informuję jednocześnie, że według informacji uzyskanych od wytwórcy dokumentów komunikacyjnych (PWPW S.A.) do zapewnianego przez niego systemu teleinformatycznego rejestracji wprowadzono funkcjonalności umożliwiające automatyczne zaczytywanie danych z zawiadomień o zbyciu/nabyciu pojazdu składanych za pośrednictwem e-PUAP. Wprowadzona funkcjonalność integracji systemów teleinformatycznego rejestracji i e-PUAP w zakresie przekazywania informacji o zbyciu/nabyciu pojazdów dostępna jest dla wszystkich organów rejestrujących.

cały tekst na:

https://orka2.sejm.gov.pl/INT9.nsf/klucz/ATTC2PEFD/%24FILE/i22186-o1.pdf

 

 

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy