23 września 2019

Odpowiedź Ministerstwa Środowiska w sprawie umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach

W odpowiedzi na pismo z dnia 9 sierpnia 2019 r. (znak: RMSP-410/2019/WPL) w sprawie wydania objaśnienia prawnego dotyczącego art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.), poniżej przedstawiam stosowne wyjaśnienie.

Odpowiedź na pismo z 09.08.2019.pdf

 

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy