6 września 2019

Pilotażowe spotkanie w sprawie BDO

W dniu dzisiejszym tj. 06 09 2019 r. członkowie Stowarzyszenia FORS prowadzący stacje demontażu, zakład przerobu złomu oraz zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, który wspólnie z Ministerstwem Środowiska prowadzi intensywne prace nad rozbudową Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO).

Pilotażowe spotkanie, w którym brało udział ponad 30 podmiotów miało na celu przeprowadzenie testów i zgłoszenie błędów, uwag oraz innych sugestii do funkcjonowania udostępnionego kolejnego elementu systemu DBO – modułu ewidencji, w skład którego wchodzą następujące karty:
Karta przekazania odpadów,
Karta przekazania odpadów komunalnych,
Karta ewidencji odpadów,
Karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych,
Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji,
Karta ewidencji odpadów niebezpiecznych.
Podczas spotkania zidentyfikowano kilka podstawowych problemów; brak możliwości ustalenia prawidłowej masy odpadów (dotyczy najczęściej wytwórcy odpadów), różnice wagowe, błędy przy wprowadzeniu danych do rejestru BDO, brak możliwości dodania kontrahenta lub zmiany danych bez udziału Marszałka Województwa.
Sam system został oceniony pozytywnie, jednakże dopiero dalsze testy pokażą z jakimi problemami będziemy się spotykać.
Jedno jest pewne, jeżeli system ruszy w terminie, nie będzie możliwości przekazania odpadów firmie która nie będzie prawidłowo zarejestrowana w BDO.
Więcej informacji o systemie przekaże Państwu Dyrektor Instytutu Pan Krystian Szczepański już 19-tego września w Krakowie podczas IV Międzynarodowej Konferencji „Recykling Pojazdów w Kraju na Świecie”.
Ponadto podczas konferencji będzie uruchomiony specjalny punkt informacyjny w którym oprócz specjalisty ppoż będzie do Państw dyspozycji specjalista z Instytutu Ochrony Środowiska.
Więcej informacji o Konferencji na stronie www.konferencja.fors.pl

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy