24 kwietnia 2019

Pismo Fors w sprawie zmiany wzoru dokumentów na potrzeby ewidencji odpadów.

W związku z opublikowanym w dniu 19 Kwietnia 2019 r. projektem rozporządzenia w sprawie wzoru dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, dla których nie przewidziano konsultacji publicznych, Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów zwraca się z uprzejmą prośbą uwzględnienia poniższych uwag w trakcie uzgodnień międzyresortowych.

 

PISMO_FORS_20190423 066.pdf

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy