17 lutego 2020

Pismo Stowarzyszenia FORS ws. terminu uzupełnienia wniosku o zmianę decyzji złożonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592)

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu dzisiejszym Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów skierowało do Ministra Klimatu Pana Michała Kurtyki pismo z wnioskiem o wyjaśnienie wątpliwości związanych z możliwością uzupełnienia braków wniosku o zmianę posiadanego zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami, składanego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592). Niezależnie od treści otrzymanej z Ministerstwa  odpowiedzi Stowarzyszenie FORS rekomenduje wszystkim przedsiębiorcom chcącym kontynuować dotychczasową  działalność  składanie wniosków w terminie wskazanym w ustawie (5 marca 2020 r.) , niezależnie od tego, czy na dzień złożenia wniosek będzie kompletny, czy też z jakichś powodów przedsiębiorca nie będzie w stanie załączyć do wniosku wszystkich wymaganych dokumentów (np. operatu przeciwpożarowego czy postanowienia o jego uzgodnieniu). Otrzymaną odpowiedź niezwłocznie umieścimy na naszej stronie internetowej.

Treść pisma znajdą Państwo poniżej…

Pismo FORS

Sekretariat FORS

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy