6 czerwca 2020

Posiedzenie EGARA

W dniu wczorajszym (05 06 2020 r.) odbyło zdalne posiedzenie Europejskiego Stowarzyszenia EGARA (European Group of Automotive Recycling Associations) którego od 21 lat członkiem jest stowarzyszenie FORS.
Podczas posiedzenia przedstawiono sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne z działań Komitetu EGARA w ostatnim czasie. Krótką informację o prowadzonych pracach w Komisji Europejskiej związaną z pracami nad ewentualną zmianą Dyrektywy 2000/53/EC przedstawiła – znana z wizyt w Polsce, Pani Artemis Hatiz-Hull. Z większością przedstawionych informacji FORS został zapoznany już wcześniejszej podczas wideokonferencji w dniu 4 czerwca (nagranie dostępne członkom FORS). W obu wystąpieniach Pani Artemis pytała w jaki sposób Komisja Europejska może pomóc branży recyklingu pojazdów w okresie panującego wirusa COVID 19.

Zanim FORS odpowie na to pytanie i przedstawi propozycje, prosimy wszystkich członków FORS oraz firmy niezrzeszone o przesłanie własnych propozycji na adres sekretariat@fors.pl .

W posiedzeniu ze strony FORS uczestniczyli Pan Adam Małyszko oraz Pani Joanna Gawryluk – Dąbrowska.

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy