22 lipca 2020

Posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Ochrony Środowiska

W dniu 21 lipca 2020 r. prezes FORS Adam Małyszko uczestniczył w posiedzeniu Komisji Infrastruktury oraz Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
Komisja Infrastruktury rozpatrywała projekt zmiany ustawy prawo o ruchu drogowym, w którym przewidziano miedzy innymi przekazywanie zaświadczeń o demontażu do CEPiK droga elektroniczną (elektroniczne wyrejestrowanie).
Z informacji jakie uzyskał prezes FORS wynika, że Ministerstwo Cyfryzacji nie jest w stanie podać przybliżonej daty wdrożenia systemu.Aby system zadziałał potrzebna będzie komputeryzacja wszystkich stacji demontażu i punktów zbierania pojazdów. W tej sprawie FORS już podjął współprace z MC. Natomiast posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa dotyczyło informacji Ministra Klimatu w sprawie Gospodarki Obiegu Zamkniętego(GOZ) oraz częściowo Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP). Minister Jacek Ozdoba w odpowiedzi na pytanie Adama Małyszko oświadczył, że nie przewiduje żadnych zmian w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Po posiedzeniu Minister Jacek Ozdoba zgodził się na spotkanie z FORS oraz PZPM w sprawie wysłuchania propozycji ograniczenia szarej strefy i ewentualnego podjęcia prac nie związanych z z wdrożeniem ROP czy GOZ.
Link do nagrań MI 

Link do nagrań MOŚ

 

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy