5 października 2020

Posiedzenie Zespół Roboczy ds. Recyklingu i gospodarki odpadami poświęcone projektowi zmiany ustawy o odpadach UD33

W dniu 5 października 2020 r. z inicjatywy FORS odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego ds Recyklingu i Gospodarki Odpadami poświęcone projektowi zmiany ustawy o odpadach UD33.
Podczas dyskusji wszyscy uczestnicy potwierdzili uwagi wyrażone w pismach FORS kierowanych do Wiceministra Klimatu Jacka Ozdoby.
Niestety podobnie jak w roku 2018 zbyt mało organizacji przesyła uwagi do proponowanych zmian, godząc się w ten sposób na niekorzystne zmiany.
Kolejne spotkanie z ewentualnym udziałem Pana Ministra zaplanowano na 28 października 2020 r.
Nagranie z posiedzenia.

Uwagi FORS

Uzupełnienie uwag.

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy