22 stycznia 2020

Posiedzenie Zespołu do spraw recyklingu i gospodarki odpadami Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

W dniu dzisiejszym 22 stycznia 2020 r. odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw recyklingu i gospodarki odpadami. Podczas posiedzenia omówiono bieżące problemy związane z funkcjonowaniem bazy BDO.
Podczas spotkania omówiono tylko niektóre problemy związane z funkcjonowaniem bazy BDO, dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie uwag związanych z funkcjonowaniem BDO na adres: sekretariat@fors.pl w terminie do dnia 29 stycznia 2020 r.

Zebrane uwagi zgodnie z ustaleniami Zespołu przekażemy Rzecznikowi MŚP.
Zachęcamy do obejrzenia relacji ze spotkania na stronie Rzecznika MŚP – link
Kolejne spotkanie Zespołu, zaplanowane na dzień 12 lutego 2020 r, będzie poświęcone problemom z jakim borykają się przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu.

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy