7 listopada 2022

Posiedzenie Zespołu ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami.

Z inicjatywy prezesa FORS oraz Przewodniczącego Zespołu Pana Karola Wójcika w dniu 3 listopada odbyło się 50-te posiedzenie Zespołu ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami.
Tematem posiedzenia było omówienie projektu ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych ( druk nr 2628 ) w kontekście postulatów zgłaszanych przez przedsiębiorców branży odpadowej do prac Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji.
Podczas posiedzenia omówiono wyłącznie art 19 projektu, który dotyczy zmian w ustawie o odpadach.

Poniżej link do nagrania z posiedzenia.

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy