16 października 2021

Posiedzenie Zespołu ds. Transportu

W dniu 15 października Prezes FORS Adam Małyszko brał udział w posiedzeniu Zespołu ds. Transportu działającego przy Radzie Przedsiębiorców Rzecznika MŚP.
Podczas posiedzenie, przy udziale przedstawiciel Ministerstwa Finansów Pani Marii Rutka – Dyrektor Departamentu Podatku Akcyzowego, dyskutowano na temat ceny paliwa i możliwości jej obniżenia.
Z informacji jakie przekazała Pani Dyrektor, Rząd zamierza powołać międzyresortowy zespół, którego zadaniem będzie przeanalizuje możliwości obniżenia cen paliw.
Prezes FORS zaproponował aby w Zespole brał udział przedstawiciel Rzecznika MŚP.

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy