29 kwietnia 2022

Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami

Szanowni Państwo,

W dniu wczorajszym Pan Adam Małyszko, Prezes Zarządu FORS uczestniczył w posiedzeniu Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami, który działa przy Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Podczas spotkania kontynuowano zagadnienie wydawania zezwoleń w zakresie gospodarowania odpadami oraz poddano analizie projekt rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Uczestnicy zdali również relację z niedawnego wyjazdu studyjnego do Kopenhagi, podczas którego goście z Polski mieli okazję odwiedzić nowoczesną spalarnię śmieci CopenHill oraz zwiedzić targi odpadowe.

Zapraszamy do zapoznania się z transmisją.

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy