8 sierpnia 2019

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz innych niektórych ustaw.

Tym samym został przesunięty o 6 miesięcy termin składania wniosków o zmianę decyzji.
Nowy termin to 5 marca 2020 r.
Ustawa wprowadza również sankcje za nie zgłoszenie faktu nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju oraz sankcje za nie zarejestrowanie w terminie 30 dni pojazdu sprowadzonego z UE. Przepisy nie dotyczą nowych pojazdów.

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy