26 listopada 2019

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów po komisji prawniczej

Najnowszy projekt uwzględnia prawie wszystkie uwagi Stowarzyszenia FORS jak i większość uwag innych organizacji.

Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów, obejmującego wstępne magazynowanie odpadów przez wytwórcę odpadów, tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów, magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów.

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//515/12320702/12566875/dokument428009.docx

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320702/katalog/12566875#12566875

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy