12 października 2023

PROJEKT WAŻNEGO UNIJNEGO ROZPORZĄDZENIA

Szanowni Państwo,

 

W dniu 10. października 2023r. odbyły się konsultacje dotyczące projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, w sprawie wymogów w zakresie obiegu zamkniętego w odniesieniu do projektowania pojazdów oraz zarządzania pojazdami wycofanymi z eksploatacji. Jest to bez wątpienia istotna propozycja, uchylająca dotychczasowe rozporządzenia i dyrektywy: m.in. dyrektywę 2000/53/WE, która od ponad 20 lat określa zasady postępowania z wyeksploatowanymi pojazdami, a także uchylająca tzw. dyrektywę homologacyjną.

Stowarzyszenie FORS, jako członek europejskiego stowarzyszenia EGARA, miało okazję wziąć udział w spotkaniu online z przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz przekazać swoje uwagi do projektu w międzynarodowym gronie.

Rozporządzenie jest częścią Europejskiego Zielonego Ładu – strategii na rzecz osiągnięcia do 2050 r. czystej, neutralnej klimatycznie gospodarki o obiegu zamkniętym. Produkcja pojazdów i ich zagospodarowanie po zakończonej eksploatacji są jednym z najważniejszych elementów tej globalnej strategii. Dążenia do gospodarki o obiegu zamkniętym, wobec coraz szybszego rozwoju bezemisyjnej elektromobilności, wymagają zmian w przepisach dot. produkcji, eksploatacji oraz zagospodarowania pojazdów.

W projekcie znajdziemy nowe zapisy odnośnie projektowania i produkcji aut m.in.:

– ograniczenia zawartości szkodliwych oraz rzadkich substancji,

– obowiązek wykorzystywania w produkcji pojazdów surowców, które pochodzą częściowo z recyklingu,

– zasady oznaczania części i udostępniania informacji technicznej przez ich producentów, które mają ułatwić śledzenie części i ich ponowne wykorzystanie.

Niewątpliwy bodziec do zmian stanowi także szara strefa, obecna w wielu krajach członkowskich oraz niekontrolowany transgraniczny przepływ aut.

Komisja proponuje tu rozwiązania zaradcze, z których nie wszystkie są nowościami:

– bardziej przejrzysta definicja pojazdu wycofanego z eksploatacji,

– ustanowienie minimalnych wymogów odnośnie sektorowych kontroli egzekwowania prawa,

– kary pieniężne w przypadku sprzedaży pojazdu wycofanego z eksploatacji lub części zamiennej z nielegalnego źródła,

– stworzenie mechanizmu wymiany danych rejestracyjnych pojazdów między państwami,

– szereg dość ogólnie ujętych reguł, mieszczących się pod hasłem: rozszerzona odpowiedzialność producenta (EPR).

Propozycja obejmuje także załączniki techniczne, dotyczące sposobu znakowania części, demontażu aut, przetwarzania, regeneracji, a także załącznik będący listą części, których ponowne użycie nie jest dozwolone.

 

Od wczoraj jest już dostępna, poniżej link, publikacja polskiej wersji językowej projektu rozporządzenia.

Zachęcamy do lektury, uważnego wczytania się w treści Rozporządzenia (UE) 2018/858 i 2019/1020 oraz dyrektywy 2000 /53/WE i 2005/64/WE.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM%3A2023%3A451%3AFIN

 

Więcej informacji można będzie uzyskać podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO w Poznaniu, w których FORS bierze udział, m.in. w środę 18 października 2023r podczas konferencji stowarzyszenia o godz. 14.15 w pawilonie nr 6, przy scenie 3.

 

Z uwagi na fakt, że Rozporządzenie obowiązuje wszystkie kraje UE bezpośrednio, prosimy o przesyłanie Państwa uwag na nasz adres: sekretariat@fors.pl

 

W listopadzie Zarząd FORS weźmie udział w kolejnym spotkaniu z przedstawicielami Komisji Europejskiej, tym razem osobiście w Brukseli, gdzie liczymy na więcej odpowiedzi.

 

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy