12 października 2020

Projekt zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach.

Z projektu wynika, że oprócz określenia poziomów odzysku i recyklingu dla gmin, zaproponowano aby w 2021 r. dokumenty potwierdzające odzyski i recykling (DPO i DPR) oraz zaświadczenia wystawiane były w dotychczasowej papierowej wersji – bez udziału BDO. Przewiduje się  również ułatwienie termicznego  przekształcania odpadów poprzez usunięcie art. 35B i 35C ustawy o odpadach.

Projekt w zał.

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy