8 września 2020

Przypominamy o zbliżających się terminach składania sprawozdań – wyjaśnienia Ministerstwa Klimatu

Podmioty zobowiązane do sporządzenia i złożenia sprawozdania za 2019 r. w zakresie wprowadzanych produktów, opakowań, wytwarzanych i gospodarowanych odpadów, robią to
w terminie do:
– 11 września: w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
– 31 października: w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 75 (z wyłączeniem
ust. 2 pkt 4 i 5) ustawy o odpadach. Jeśli powyższy obowiązek podmiot wykonuje samodzielnie, to wymagane sprawozdanie składa za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach
i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

czytaj więcej na: https://bdo.mos.gov.pl/FILES/2020/Komunikat%20do%20podmiot%C3%B3w%20w%20Rejestrze-BDO.pdf

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy