21 kwietnia 2020

RADA PRZEDSIĘBIORCÓW

W dniu 23 04 2020 r. odbędzie się V Wideokonferencja Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP z udziałem zaproszonych gości – Pomoc Państwa dla MŚP – ZUS, Urzędy pracy,PFR.

Udział w Konferencji potwierdziła również Pani Wiceprezes Rady Ministrów Jadwiga Emilewicz. Jeżeli Państwo mają pytania do Pani Premier prosimy przekazać je najpóźniej do godz 11:00 w dniu 22 04.2020 r. na adres: sekretariat@fors.pl . Udział w konferencji ze strony Stowarzyszenia FORS wezmą – Pan Prezes Adam Małyszko oraz Pani Wiceprezes Agnieszka Misiejuk.

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy