11 marca 2023

Raport NIK

Szara strefa w recyklingu pojazdów jednym z głównych punktów raportu.

Większość uwag NIK to wielokrotnie powtarzane uwagi FORS.
Warto obejrzeć

https://av8.senat.pl/10KS1021

https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,ksi~p_20_045_202006031239311591180771~01,typ,kk.pdf

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy