10 października 2022

„Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji – wspólna sprawa „

„Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji – wspólna sprawa” – pod takim tytułem odbyła się w ubiegłym tygodniu konferencja zorganizowana przez FORS.

Konferencja objęta patronatem Rzecznika MŚP cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział ponad 150 osób. Konferencję otworzył Pan Marek Woch Dyrektor Generalny Biura Rzecznika MŚP. Całe spotkanie prowadził dziennikarz Pan Jakub Pawłowski.

Pierwszą prezentację przedstawił Prezes Stowarzyszenia FORS Adam Małyszko. Tematem wystąpienia był udział w rynku legalnego biznesu, jakim jest recykling pojazdów oraz korzyści jego otoczenia. Prezes FORS wskazał także „dobre praktyki” , które dają szanse na konkurowanie z niesamowicie rozwiniętą szarą strefą. Po tym wystąpieniu Pan Jakub Faryś – Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, skupił się na przyszłości w branży motoryzacyjnej, którą bez wątpienia stanowią pojazdy elektryczne. Czy rzeczywiście w roku 2035 nie będzie produkcji nowych spalinowych pojazdów? Ta wątpliwość została zasiana wśród uczestników Konferencji.

Jeżeli nie będzie nowych pojazdów spalinowych po 2035 roku, to na pewno będą używane – o rynku pojazdów używanych opowiadał Pan Maciej Szymajda Prezes Stowarzyszenia Komisów. Stwierdził, że to nie Covid, nie wojna w Ukrainie, a warunki prawne mają główny wpływ na branżę. Postawił bardzo trafne pytanie – do jakiego poziomu mogą drożeć używane samochody ? Czy ceny zatrzymają się już w tym roku ? Z kolejną prezentacją wystąpiła przedstawicielka znanej firmy na rynku części, Pani Iwona Wujko. Przedstawiła możliwości dystrybucji części używanych do tysięcy klientów Inter Cars zarówno na rynku krajowym, jaki i na rynkach zagranicznych. To nowy projekt firmy, która członkom FORS zaproponowała korzystne warunki współpracy. Po krótkiej przerwie kawowej Pani Dorota Apostel Krzyżaniak z CMC Poland przedstawiła aktualne dane o rynku złomu. Z wypowiedzi wynikało, że popyt na złom z demontażu pojazdów będzie zapewniony. Ostatnią prezentacją przed debatą była prezentacja Pani Agnieszki Merkisz-Guranowskiej z Politechniki Poznańskiej. Pani Profesor przedstawiła przykłady dobrych rozwiązań funkcjonujących w innych krajach, które wspierają legalny recykling pojazdów.
Przykłady z Norwegii, Danii , Hiszpanii dotyczące zachęt ekonomicznych kierowanych do ostatniego użytkownika oraz ograniczenia sprzedaży części bez pochodzenia, to jedne z najlepszych rozwiązań, jakie można by implementować do polskiego systemu. Przedstawiony został również poziom szarej strefy w różnych krajach – w Norwegii nie przekracza ona 3 % , a w Grecji wynosi niemal 100 %. Polska – z poziomem 80 % – jest tuż przed Grecją. Podczas debaty prowadzonej przez Redaktora Jakuba Pawłowskiego doszło do sporu pomiędzy PZPM a FORS o zasadność wprowadzenia do prawa polskiego systemu zachęt ekonomicznych.
Prezes Jakub Faryś uważa, że wprowadzenie systemu 500 za 500 czy 1000 za 1000 to kolejny podatek, który obciąży obywatela. W jego opinii za niewydolność Państwa w walce z szarą strefą zapłaci właśnie obywatel. W kontrze do tej wypowiedzi Prezes Adam Małyszko stwierdził, że Państwo ma prawo do wprowadzania rozwiązań, które zapewnią, że zbieranych do systemu będzie 100 % a nie 20 % – jak jest to aktualnie. Jeżeli Rząd wprowadza system kaucyjny, który obejmuje puszkę aluminiową – aktualnie zbieraną na poziomie 80% , to dlaczego nie miałby wprowadzić systemu kaucyjnego dla pojazdów, których zbiera się 20 % – ripostował Prezes Małyszko. Całej debacie z dużym zainteresowaniem przysłuchiwały się przedstawicielki Ministerstwa Infrastruktury, które zapowiedziały kontynuowanie współpracy z FORS.

W drugiej części spotkania Pan Tomasz Bęben Dyrektor Stowarzyszenia Dystrybucji Producentów Części Motoryzacyjnych zachęcał do współpracy w zakresie pozyskiwania rdzeni do regeneracji. Regeneracja skutecznie przedłuża życie techniczne części. Pan Dyrektor zwrócił również uwagę na niejasną interpretację przepisów , które w wielu przypadkach część przeznaczoną do ulepszenia lub regeneracji kwalifikują jako odpad. Stwarza to problemy przy międzynarodowym przemieszczaniu rdzeni do regeneracji. Po tej prezentacji kontynuowaliśmy wątek zmian legislacyjnych związanych z odpadami. O wpływie zmiany ustawy o odpadach z 2018 roku opowiadał Pan Artur Domaszewicz. Przedstawił również najnowszy projekt zmian legislacyjnych , które dotyczą zabezpieczenia roszczeń – sposobu obliczania oraz wysokości zabezpieczenie, które ma być o połowę niższe.
Bezpieczny demontaż pojazdów elektrycznych, to kolejna prezentacja przygotowana przez Andrzeja Wojciechowskiego, a przedstawiona przez Artura Gołowicza z Instytutu Transportu Samochodowego. Wydaje się, że to odległa przyszłość, tymczasem trafiają do demontażu powypadkowe pojazdy elektryczne. Dlatego warto było zapoznać się z najważniejszymi zagrożeniami, jakie można napotkać przy demontażu takich pojazdów. Dodatkowo FORS przygotował tłumaczenie obszernej instrukcji demontażu pojazdów elektrycznych, opracowanej przez zaprzyjaźnione Amerykańskie Stowarzyszenie A-R-A.

Zmiany prawne, jakie mają wejść w życie w 2023 roku to był już ostatni temat Konferencji. Pani Agnieszka Misiejuk w krótkim wystąpieniu zakomunikowała, ku zadowoleniu zgromadzonych, że od 1 stycznie 2023 r. nie przewiduje się nowych istotnych dla branży przepisów z zakresu odpadów. Natomiast Pan Paweł Tuzinek – Prezes Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego przedstawił zmiany, jakie weszły w tym roku, między innymi o likwidacji karty pojazdu.
W czasie całej Konferencji można było również zapoznać się z ofertą wystawców, którzy prezentowali urządzenia wspierające demontaż oraz usługi pomocne prowadzącym stacje demontażu

Całą Konferencję zamknął Pan Prezes Adam Małyszko, który podziękował wszystkim prelegentom, gościom oraz wszystkim uczestnikom, którzy w komplecie dotrwali do końca konferencji. Zapowiedział również, że w przyszłym roku z okazji 25 -lecia FORS planowana jest organizacja V Międzynarodowej Konferencji Recykling Pojazdów w Kraju i na Świecie.
Podczas uroczystej Kolacji, już w luźnej atmosferze, kontynuowano niekończące się dyskusje o przyszłości branży.

Materiały ze spotkania Członkom FORS dostępne są w zakładce „Strefa Członkowska”, pozostali Uczestnicy mogą otrzymać materiały na  e-mail.

 

 

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy