4 lutego 2020

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta ( ROP)

Czy koszty recyklingu pojazdów będzie określał Regulator w ramach ROP?
Z prezentacji Ministerstwa Klimatu jaką przedstawiono podczas spotkania z przedstawicielami różnych branż (recykling pojazdów reprezentował prezes FORS) wynika, że są takie zamiary.

Pełna prezentacja ma stronie rządowej Ministerstwa Klimatu:

https://www.gov.pl/attachment/1b2f459e-ad9d-4fe7-baef-8ec7a110ac8a

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy