7 września 2019

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta.

Ministerstwo Środowiska rozpoczęło konsultacje w sprawie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP).
W dniu 2 września 2019 r., podczas roboczego spotkania, omówiono przygotowaną przez Ministerstwo Środowiska propozycję schematu działania nowego systemu w branży opakowań.
Ministerstwo podczas spotkania nie przekazało żadnych informacji dotyczących ewentualnej zmiany systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Dostosowanie prawa krajowego do zmian dokonanych w pięciu dyrektywach, w tym Dyrektywy 2000/53/We ramach tzw. pakietu odpadowego, ma nastąpić najpóźniej do połowy przyszłego roku.
Ministerstwo zapowiedziało kolejne spotkania, czy będą przedstawione propozycje zmian systemowych w branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, dowiemy się niebawem.
W zał. prezentacja MŚ.pdf

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy