8 października 2019

Ruszyły zapisy na bezpłatne szkolenia regionalne „Funkcjonowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami”

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
zaprasza na bezpłatne szkolenie:

„Funkcjonowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami”

 

Jeśli jesteś:

 • podmiotem, który wytwarza, transportuje odpady oraz prowadzi ewidencję tych odpadów, ale również wprowadza na terytorium kraju produkty w  opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i  elektroniczny,
 • producentem,
 • importerem i  wewnątrzwspólnotowym nabywcą opakowań,

już dziś zapisz się na szkolenie z funkcjonowania elektronicznego modułu ewidencji systemu BDO, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku zgodnie z ustawą o odpadach.

Program szkolenia:

 • Najważniejsze informacje o systemie BDO:
 • informacje ogólne
 • omówienie głównych modułów systemu:
  • moduł rejestracji
  • moduł ewidencji
  • moduł sprawozdawczy
 • Omówienie modułu ewidencji odpadów:
  • karta przekazania odpadów
  • karta ewidencji odpadów
  • karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych
  • karta zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  • karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji
  • karta ewidencji odpadów niebezpiecznych
  • karta przekazania odpadów komunalnych
 • Korzyści wynikające z uruchomienia systemu BDO
 • Panel dyskusyjny

Zapisy na stronie BDO

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy