2 lipca 2024

Spotkanie FORS z Urzędami Marszałkowskimi

W piątek 28 czerwca br. odbyło sie spotkanie Stowarzyszenia FORS z przedstawicielami Urzędów Marszałkowskich nt.: zastosowania przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.08.2014 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych  albo środowiska jako całości w odniesieniu do stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Notatka ze spotkania dostępna w zakładce  „strefa członkowska”.

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy