8 sierpnia 2020

Spotkanie Informacyjno – Szkoleniowe organizowane przez Stowarzyszenie FORS 27.08.2020 r.

Szanowni Państwo,

Kierujemy do Państwa serdeczne zaproszenie do udziału w Spotkaniu Informacyjno- Szkoleniowym organizowanym przez Stowarzyszenie FORS, które odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2020 r. w Airport Hotel Okęcie w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 24 (dawniej ul.17 stycznia).

Spotkanie rozpocznie się o godz. 11:00

Po przeprowadzonej przez Zarząd FORS analizie tematów wymagających pilnych objaśnień, zdecydowaliśmy się na zorganizowanie spotkania informacyjnego, pomimo trwających wakacji oraz stanu panującej pandemii. Z uwagi na wyjątkowy termin złożenia sprawozdań za 2019 r. – do 11 września 2020 r. oraz termin wejścia w życie niektórych przepisów ppoż. – od 1 września 2020 r., zaproponowany termin spotkania uważamy za optymalny. W tym roku po raz pierwszy przedsiębiorcy sprawozdania składają w systemie BDO. Moduł sprawozdawczości ruszył z dużym opóźnieniem, bez praktycznego przetestowania i poprawienia błędów. Stowarzyszenie FORS na bieżąco testowało zarówno moduł ewidencji, jak i sprawozdawczości zgłaszając szereg uwag – część uwag została już uwzględniona i niektóre błędy zostały wyeliminowane. Na część poprawek wciąż czekamy. Dodatkowo, w tym samym okresie prowadzący stacje demontażu muszą podjąć pewne działania w celu dostosowania się do części przepisów p.poż., które wchodzą w życie 1 września 2020r.

Zaproszenie kierujemy do wszystkich firm, które zdecydowały się kontynuować swoją dotychczasową działalność po 5 marca 2020 r., w szczególności do Członków FORS, którzy od lat prowadzą demontaż pojazdów i dochowują staranności, by robić to w sposób prawidłowy.

Jesteśmy przekonani, że wiedza, jaką podzielą się z Państwem prelegenci, dyskusje w kuluarach, czy też indywidualne rozmowy w przerwach szkolenia, pozwolą na szybsze i mniej kosztowne uporanie się z obowiązkami nałożonymi na przedsiębiorców. W tym roku osoby niebędące członkami FORS również będą mogły uczestniczyć w spotkaniu szkoleniowo – informacyjnym, natomiast nie będą mogły uczestniczyć w obradach corocznego Walnego Zebrania Członków FORS, które odbędzie się bezpośrednio po szkoleniu.

Program spotkania .pdf

Informacje dodatkowe:

– opłata za udział w spotkaniu wynosi 200 zł brutto dla członków Stowarzyszenia FORS,

opłata za udział w spotkaniu dla osób niebędących członkami FORS – wynosi 500 zł brutto,

– zgłoszenia/rejestracji należy dokonać na stronie: http://fors.pl/zgloszenie-na-szkolenie/   lub Karta zgłoszenia na szkolenie .pdf

– osoby, które nie będą mogły uczestniczyć osobiście będą mogły skorzystać ze szkolenia za pośrednictwem platformy ZOOM. – adres dostępu zostanie przesłany mailem.


Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w Spotkaniu.

Zgłoszenia/rejestracji należy dokonać najpóźniej do dnia 21 sierpnia 2020 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę̨ miejsc, o udziale w Spotkaniu decyduje kolejność́ zgłoszeń́, przy czym pierwszeństwo przysługuje członkom Stowarzyszenia FORS.

Zarząd FORS

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy