5 lipca 2021

Spotkanie Prezesa FORS z Ministrem Jackiem Ozdobą

W dniu 2 lipca 2021 roku Prezes FORS Adam Małyszko spotkał się z Ministrem Jackiem Ozdobą.

Podczas spotkania, w którym uczestniczyła również Pani Bogusława Brzdąkiewicz – zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami, omówiono tematy :

– ogromnej szare strefy,

– funkcjonowania organizacji odzysku,

– interpretacji przepisów dotyczących zabezpieczenia roszczeń,

– nadmiernych obciążeń wprowadzonych stacjom demontażu w roku 2015 oraz 2018,

– określenia momentu w którym pojazd staje się odpadem,

– kradzieży katalizatorów,

– wprowadzenia systemu zachęt ekonomiczny kierowanych do ostatniego właściciela pojazdu – forma kaucji,

– uproszczenie wniosku o odnawianie Decyzji (sektorowych ) zezwalających na kontynuowanie działalności związanej z gospodarowaniem odpadami – przykład z prawa wodnego,

– uproszczenie wniosku o zmianę Decyzji wynikającej ze zmian przepisów prawa lub zmian wnioskowanych przez przedsiębiorców.

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy