10 stycznia 2019

Spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia FORS z Ministrem Środowiska – Panem Henrykiem Kowalczykiem oraz Panią Magdą Gosk – Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska

Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 10.01.2019 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia FORS – Pani Agnieszki Misiejuk – Wiceprezes Stowarzyszenia oraz Pana Prezesa Adama Małyszko z Ministrem Środowiska – Panem Henrykiem Kowalczykiem  oraz Panią Magdą Gosk – Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska. Spotkanie dotyczyło m.in. sytuacji w branży recyklingu pojazdów, rosnącej „szarej strefy” oraz dostosowania się do wymagań przepisów zawartych w ustawie o odpadach (przepisy przeciwpożarowe). Więcej szczegółów dot. spotkania przekażemy Państwu na Spotkaniu Informacyjnym, które odbędzie się 15.01.2019 r. w Warszawie.

Sekretariat FORS

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy