11 maja 2020

SPOTKANIE SZKOLENIOWO – INFORMACYJNE W FORMULE WIDEOKONFERENCJI

Szanowni Członkowie FORS ,

Zarząd Stowarzyszenia FORS uprzejmie informuje, że w dni 21 maja 2020 r o godz. 13.30 odbędzie się bezpłatne spotkanie szkoleniowo – informacyjne w formule wideokonferencji.
Podczas spotkania zostaną omówione następujące tematy:
1. Ogólna sytuacja branży recyklingu pojazdów w kraju i za granicą – omówienie wyników ankiety.
2. Zasady prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości w BDO uwzględniające ostatnie zmiany w prawie.
3. Zabezpieczenie roszczeń – interpretacja przepisów, wnioski FORS.
4. Nowe obowiązki wynikają z przepisów ppoż.
5. Sposoby ograniczenie szarej strefy – dyskusja.
6. Sprawy różne – odpowiedzi na pytania i propozycje zgłoszone przez Członków FORS.
7. Omówienie sposobu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Członków FORS.
8. V Międzynarodowa Konferencja Recykling Pojazdów w Kraju i na Świecie – komunikat Zarządu FORS.

UWAGA

W spotkaniu mogą brać udział wyłącznie członkowie FORS ( 2 osoby) oraz za zgodą Zarządu mogą uczestniczyć również kandydaci na członka FORS ( 1 osoba).

Wszystkich zainteresowanych udziałem w wideokonferencji prosimy o wypełnienie formularza rejestrowego (https://fors.pl/szkolenie-zapisy/.) do dnia 20 maja 2020 r oraz zadawanie pytań i zgłaszanie propozycji kierowanych do Zarządu FORS w terminie do dnia 18 maja 2020 r. – pytania można zadawać poprzez formularz rejestrowy.

Serdecznie zapraszamy,

Zarząd FORS

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy