12 sierpnia 2020

Sprawozdania BDO

W dniu 10 sierpnia 2020 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds Recyklingu i Gospodarki Odpadami działającego przy Rzeczniku MŚP.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Instytutu Ochrony Środowiska z Panem Dyrektorem Krystianem Szczepańskim na czele.
W trakcie wideokonferencji omówiono zgłaszane przez przedsiębiorców uwagi, niestety w dalszym ciągu bez zgody Ministerstwa Klimatu nie będzie można dokonywać korekt w zatwierdzonych KPO.
IOŚ nie widzi potrzeby także wprowadzania papierowych kart przekazania odpadów do prowadzonej przez odbiorcę odpadów ewidencji w BDO. Prezes FORS Adam Małyszko dokładnie wytłumaczył Panu Dyrektorowi na czym polega problem i jest przekonany, że wcześniej czy później taką możliwość IOŚ będzie musiał wprowadzić.

IOŚ nie przewiduje również uruchomienia narzędzia które zaimportuje z innej bazy np. Excel pojazdy przyjęte w 2019 r. do sprawozdania (wypełnienie tabeli 1. w dziale VIII sprawozdania bez ręcznego wpisywania. W związku z powyższym takie narzędzie zostało przygotowane przez FORS i będzie dostępne wszystkich prowadzącym stacje demontażu bezpłatnie. Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularza http://fors.pl/import-danych-do-bdo/ lub kontakt mailowy z sekretariatem FORS sekretariat@fors.pl . Narzędzie wraz z pomocą techniczna będzie udostępnione również podczas szkolenia FORS w dniu 27 sierpnia 2020 r. – szczegóły na stronie FORS.

Link do nagrania z posiedzenia.

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy