27 października 2020

System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej – SUDOP

ZAWARTOŚĆ BAZY SUDOP

Baza SUDOP zawiera informacje o:

 1. wdrażanych w Polsce środkach pomocowych,
 2. pomocy udzielonej w ramach wdrażanych w Polsce środków pomocowych,
 3. wszelkiej pomocy publicznej i pomocy de minimis udzielonej danemu beneficjentowi.

UWAGA:

 • Baza SUDOP nie zawiera informacji o pomocy udzielonej w rolnictwie lub rybołówstwie.
 • Informacje, o których mowa w pkt 1. i 2. powyżej, nie uwzględniają:
  • środków pomocowych, których okres obowiązywania zakończył się przed 2016 rokiem,
  • pomocy stanowiącej rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (o ile nie została ona notyfikowana Komisji Europejskiej),
  • pomocy de minimis.

więcej na stronie: https://sudop.uokik.gov.pl/home

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy