12 lipca 2021

Szara Strefa – Posiedzenie Zespołu ds. Branży motoryzacyjnej w dniu 9 lipca 2021 r.

W dniu 9 lipca odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Branży Motoryzacyjnej działającego przy Rzeczniku MŚP. Posiedzenie poświęcone było Szarej Strefie.

W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście z Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Podczas spotkania, prezes FORS Adam Małyszko przedstawił krótką prezentację dotycząca skuteczności działań WIOŚ, skuteczności działań UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny), potrzeby uregulowania kwestii -kiedy pojazd staje się odpadem, zbyt dużych obciążeń stacji demontażu, które nie pozwalają konkurować z szarą strefą oraz przedstawił rozwiązanie, które może ograniczyć obrót katalizatorami kradzionymi lub demontowanymi w szarej strefie.

Niestety pomimo faktu demontażu w szarej strefie ok. 1 miliona pojazdów w 2020 r. nikt ze strony rządowej nie przedstawił propozycji ograniczenia tego procederu.

Nie oznacza to, że Zarząd FORS zamierza zaprzestać działań, już 14- tego lipca 2021 r. prezes FORS spotyka się z Dyrekcją GIOŚ w celu omówienia przyczyn nieskutecznych działań WIOŚ.

O efektach rozmów poinformujemy członków FORS podczas spotkania poświęconego szarej strefie. Spotkanie (wirtualne) odbędzie się na platformie ZOOM w dniu 20 lipca o godz. 10:00.

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy