29 lutego 2020

TRZY WAŻNE DATY

I.  29 luty 2020 r. Zgodnie z ustawą o odpadach z 14 grudnia 2012 r Dz. U. 2013 poz 21, podmioty wymienione w art. 57 ust 1 zobowiązane są do do wniesienia opłaty rocznej na podstawie art. 57 ust 3 ustawy o odpadach. Opłatę tą wnosi się na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego w wysokości od 100 do 300 zł w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. Opłata ta nie dotyczy prowadzących stacje demontażu którzy nie prowadzą innej działalności o której mowa w art 57 ust 1 , np. wprowadzają na polski rynek pojazdy, opakowania, akumulatory, itd.

UWAGA – W przypadku nie uiszczenia opłaty rocznej marszałek województwa na podstawie art. 64 ust 1 pkt 1 – ustawy o odpadach dokonuje z urzędu, w drodze decyzji, wykreślenia podmiotu z rejestru.

II. 15 marca 2020 r. Pomimo przedłużenia do 30 czerwca 2020 r. terminu złożenia sprawozdania za rok 2019, o którym mowa w art 75 ust 1 pkt 4 ustawy o odpadach, przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu które nie osiągnęły wymaganych poziomów odzysku lub recyklingu są zobowiązane obliczyć i wnieść opłatę na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego w terminie do 15 marca 2020 r.

FORS rekomenduje – wypełnić dotychczasowy (nieaktualny) wzór sprawozdania w terminie do 15 marca 2020 r. Obliczyć osiągnięty poziom odzysku i recyklingu. W przypadku nie osiągnięcia wymaganych poziomów, należy obliczyć stosowna opłatę i wnieść ma odrębny rachunek urzędu marszałkowskiego w terminie do 15 marca 2020 r.
Rekomendujemy również zachowanie wypełnionego nie aktualnego sprawozdania (papierowego) które pozwoli na łatwiejsze późniejsze wprowadzenie danych do elektronicznego sprawozdania w bazie BDO. Papierowego sprawozdanie nigdzie nie wysyłamy.

UWAGA – Przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu sprawozdania za rok 2019 nie wysyłają do NFOŚiGW a jedynie za pośrednictwem bazy BDO do urzędu marszałkowskiego.

III. 31 marca 2020 r. Zgodnie art. 16 ust 2 z ustawy z 20 stycznia 2005 r o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Dz. U. Nr 25 poz 202 – obowiązek wpłacenia opłat za brak sieci na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami upływa w dniu 31 marca 2020 r. – pomimo, że termin złożenie sprawozdania o należnej opłacie upływa z dniem 30 czerwca 2020 r. W przypadku braku zapewnienia sieci, należy obliczyć stosowna opłatę i wnieść w terminie do 31 marca 2020 r.

FORS rekomenduje – wypełnić dotychczasowy wzór nieaktualnego sprawozdania (papierowego) które pozwoli na łatwiejsze późniejsze wprowadzenie danych do elektronicznego sprawozdania w bazie BDO. Papierowego sprawozdania nigdzie nie wysyłamy.

UWAGA – Przedsiębiorcy wprowadzający pojazdy, o których mowa w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, sprawozdania za 2019 r nie wysyłają do GIOŚ a jedynie za pośrednictwem bazy BDO do urzędu marszałkowskiego.

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy