29 stycznia 2020

Ustawa dotycząca BDO czeka na podpis Prezydenta.

Do czasu wejścia w życie ustawy, papierowe karty przekazania odpadów nie mogą funkcjonować. Tym samym, aktualnie nie można przekazać odpadów bez wpisu do BDO.  Nadmieniamy, że papierowy wzór karty przekazania odpadów jest inny niż ten który obowiązywał do 31 grudnia 2019 r. Ustawa przesuwa również termin złożenia sprawozdań, które w tym roku będziemy składać do 30 czerwca.

http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/119_u.htm

 

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy