31 stycznia 2020

Ustawa z sprawie BDO została opublikowana

W dniu 30 stycznia 2020 r. opublikowano ustawę z 23 stycznia o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw dotyczącą BDO. Oznacza to, że od dzisiaj tj. 31 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy którzy nie zostali wpisani do rejestru BDO, a są do tego uprawnieni, mogą używać papierowej karty przekazania odpadów –

nowy wzór w zał.pdf

Przesunięty zostaje również na dzień 30 czerwca 2020 r. termin składania sprawozdań jakie przedsiębiorcy mieli składać do 31 stycznia oraz do 15 marca 2020 r. W ocenie FORS podmioty przyjmujące odpady na podstawie papierowych kart przekazania odpadu powinny ewidencjonować je w systemie BDO na bieżąco – jeżeli już prowadzą ewidencję w BDO. System powinien umożliwić wprowadzenie danych do karty ewidencji odpadów w BDO.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/150/D2020000015001.pdf

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy