30 sierpnia 2022

W ramach konsultacji publicznych

Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów (FORS) przekazało uwagi do projektu zmiany ustawy  o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UD426).

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy