16 maja 2023

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia FORS

Za nami kolejne Walne Zebranie Członków, które odbyło się w dniu 11 maja 2023r., tym razem  w Lublinie. Walne połączone było ze spotkaniem informacyjno–szkoleniowym i wzięło w nim udział 90 osób.

Zebrani mogli się również zapoznać z ofertą wystawców w tym: firmy Santrade – dostawcy urządzeń do stacji demontażu, Ambro Express – firmy spedycyjno–transportowej części samochodowych oraz firmy Pakiet, znanego na rynku m.in. urządzenia do demontażu pojazdów” SKORPION”.

W pierwszej części spotkania zaprezentowane zostały cztery tematy szkoleniowe, w tym: jak przygotować się do uzyskania nowej decyzji na gospodarowanie odpadami, założenia krajowego systemu e-faktur,  który obowiązać ma od 1 lipca 2024 r., korzyści z „Estońskiego CIT” oraz bieżących form dofinansowania.

Po obiedzie odbyła się główna część Walnego Zebrania, na którym, jak co roku Zarząd, przedstawił sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za ostatni rok.

Prezes Adam Małyszko omówił główne kierunki działalności Stowarzyszenia, liczne działania podejmowane przez Stowarzyszenie na rzecz wspierania działalności stacji demontażu, ograniczenia szarej strefy i poprawy rozwiązań prawnych w zakresie gospodarki odpadami. Zwrócił uwagę  na stabilną sytuację finansową Stowarzyszenia oraz stałą liczbę członków (blisko 190).

Jerzy Izdebski przedstawiając sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zwrócił uwagę na bardzo duży wkład pracy społecznej Zarządu.  Prezes Małyszko przedstawił również stan przegotowań do V Międzynarodowej Konferencji Recykling w Kraju i na Świecie, która planowana jest na 13 i 14 września 2023 r. i na którą już wstępnie potwierdzili swój udział przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Japonii, Nigerii, Francji, Meksyku, Anglii, Węgier i Holandii.

Prezes Małyszko zadeklarował kontynuację przez Zarząd dotychczasowych działań oraz większą aktywność Stowarzyszenia w organizacji szkoleń branżowych dla członków Stowarzyszenia.

Po zamknięciu oficjalnej części Walnego Zebrania znalazł się  czas na relaks i zabawę: z udziałem przewodników można było zwiedzić Lublin, a wieczorem wszyscy spotkali się na kolacji. W mniej formalnej atmosferze dyskutowane były nie tylko tematy związane z recyklingiem 😉.

 

Wszystkim, którzy wzięli udział w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia FORS  Zarząd serdecznie dziękuje oraz za możliwość spotkania w tak licznym gronie.

Mamy nadzieję, że we wrześniu, jeszcze liczniej, spotkamy się w Warszawie na Konferencji Międzynarodowej.

 

Materiały z Walnego Zgromadzenia FORS  dostępne są w zakładce: https://fors.pl/strefa-czlonkowska/

Zarząd Stowarzyszenia FORS

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy