10 czerwca 2022

Walne Zgromadzenie FORS – relacja

W dniu 9 czerwca 2022 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów. Miejscem spotkania był Toruń. Na spotkanie przybyło ponad 90 osób.

W pierwszej części Walnego zgromadzenia Prezes FORS Adam Małyszko przedstawił aktualną sytuację recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Podczas prezentacji zwrócił uwagę na bardzo wysokie ceny surowców jakie były w pierwszych miesiącach tego roku oraz przewidywane duże spadki. Przedstawił skalę szarej strefy oraz przykłady bezskutecznego działania WIOŚ. Omówił również aktualne otoczenie prawne związane z branżą – odnawianie zezwoleń, SENT, BDO, terminy zgłoszenia zbycia nabycia pojazdu, itd.Rynek części, sposoby dystrybucji to kolejny temat, który był omówiony.

Po przedstawieniu sprawozdania Zarządu, członkowie FORS udzielili jednomyślnie absolutorium Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej. Podjęto również uchwałę o podwyższeniu składek członkowskich, które będą obowiązywały od 2023 r.

Podczas pierwszej części spotkania przedstawiciele- Santrade, Atlas Polska, OtoMoto oraz Ovoko przedstawili oferty współpracy. Po zakończonych obradach, zwiedzaniu Torunia, firma AMBIT zaprosiła wszystkich uczestników na uroczystą kolację z okazji 30-lecia istnienia firmy. Po krótkiej prezentacji historii firmy i pierwszym posiłku odbył się występ Edyty Krzemień przy akompaniamencie Dariusza Tarczawskiego. Owacjami na stojąco zakończono prawie godzinny występ.

Rozmowy, tańce i dobry humor dopisywał wszystkim do pierwszych godzin dnia następnego.

 

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy