25 czerwca 2021

WALNE ZGROMADZENIE – RELACJA

W dniu 24 czerwca 2021 r. odbyło się Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenie FORS.

Podczas pierwszej części informacyjnej, uczestnicy spotkania mogli zapoznać się ze stanem prac dokonywanego przez Komisję Europejską przeglądu i ewentualnych zmian Dyrektywy 2000/53/WE.
Prezentację przygotowaną na podstawie materiałów otrzymanych z Komisji Europejskiej przedstawiła Pani Joanna Gawryluk – Dąbrowska.
Kolejne prezentacje dotyczące aktualnego stanu recyklingu pojazdów -Szara strefa, BDO, JPK_GTU, PPOŻ, ostatnich zmian w przepisach, interpretacji przepisów i projektów nowych regulacji,
zaprezentował Prezes Stowarzyszenia Adam Małyszko.

Podczas dyskusji nad sposobem ograniczenia monopolu ALLEGRO, prezentację przedstawił przedstawiciel OTO-MOTO oraz przedstawiciel litewskiej firmy OVOKO UAB.
Z dużym zainteresowaniem spotkała się propozycja wspólnych negocjacji i zakupu niezbędnych do prowadzenia stacji demontażu maszyn, urządzeń i wyposażenia.
W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób. W drugiej części spotkania odbyło się walne zgromadzenie FORS. Podczas obrad Prezes Zarządu przedstawił sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności za 2020 r.

Przedstawiono również kierunki prac w kolejnym roku. Walne Zgromadzenie prowadziła Pani Agnieszka Misiejuk, która jednomyślnie została wybrana na Przewodniczącą.
Po udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi, zostały przeprowadzone wybory nowych Władz Stowarzyszenia. W wyniku przeprowadzonych wyborów Prezesem Stowarzyszenia pozostał Adam Małyszko, natomiast z 11 kandydatów na członków Zarządu wybrano 7 osób, tj. Agnieszkę Misiejuk, Tomasza Pawlika, Piotra Zawadę, Karola Kasperka, Annę Matuszewską, Zbigniewa Garstkę i Sebastiana Małyszko. Wybrano również członków Komisji Rewizyjnej: Roberta Jaśkowca, Jerzego Izdebskiego, Stanisława Grzesika i Kajetana Piątka. Po zamknięciu obrad spotkanie kontynuowano na przygotowanej w stacji demontażu firmy AMBIT biesiadzie branżowej.

Do późnych godzin nocnych dyskutowano o bieżących problemach, osiąganych sukcesach, perspektywach branży. Było to spotkanie bardzo potrzebne po dość długim okresie lockdownu.
Wszystkim wybranym osobom do Władz Stowarzyszenia, serdecznie gratulujemy.
Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu.

FOTO RELACJA

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy