8 sierpnia 2020

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia FORS oraz spotkanie szkoleniowo-informacyjne odbędzie się w dniu 27.08.2020 r. w Warszawie

Szanowni Członkowie!

Zarząd Stowarzyszenia FORS zaprasza Państwa na coroczne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów, które odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2020 roku w Airport Hotel Okęcie – Warszawa ul. Komitetu Obrony Robotników 24 (dawniej ul. 17 stycznia) – godz. 16:00

Tegoroczne spotkanie jest szczególne, ponieważ odbędzie się w okresie panującej w Polsce i na świecie epidemii wywołanej wirusem COVID 19, w wyniku której Rząd Polski wprowadził szereg ograniczeń i obostrzeń. W związku z tym, że w tym roku kończy się kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Prezesa, podczas Walnego Zebrania Członków odbędą się wybory nowych władz Stowarzyszenia. Ponadto, Zarząd przedstawi sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za rok 2019 oraz dodatkowo zostaną omówione działania Zarządu w roku bieżącym. Podczas spotkania przekażemy Państwu informacje o zamierzeniach Rządu w sprawie poprawy sytuacji związanej z szeroko rozumianą gospodarką odpadami oraz przeprowadzimy dyskusję o bieżącej sytuacji branży. Walne Zebranie poprzedzi zorganizowane przez FORS spotkanie szkoleniowo – informacyjne dotyczące: BDO, wchodzących w życie z dniem 1 września 2020 r przepisów ppoż. oraz najnowszej zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym. W związku z nieznanym terminem ustania zagrożenia wirusem COVID 19 Zarząd FORS przygotował również zmiany w Statucie dotyczące możliwości organizowania w przyszłości ewentualnego Walnego Zebrania Członków i podejmowania decyzji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiającej porozumiewanie się na odległość. Ponadto Członkowie Stowarzyszenia FORS, którzy nie będą mogli uczestniczyć osobiście w Walnym Zebraniu w dniu 27 sierpnia 2020 r. będą mogli połączyć się z uczestnikami poprzez Zoom i uczestniczyć w Walnym Zebraniu zdalnie bez prawa do oddania głosu podczas wyborów czy podejmowania innych uchwał.

Udział w Walnym Zebraniu proszę zgłaszać najpóźniej do dnia 24 sierpnia 2020 roku poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie walne2020.fors.pl

Możliwa jest reprezentacja Członka Stowarzyszenia przez pełnomocnika. W takim wypadku konieczne jest nadesłanie pełnomocnictwa – wzór do pobrania  na stronie walne2020.fors.pl

Karty Zgłoszeniowe oraz ewentualne pełnomocnictwa prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@fors.pl lub faksem pod numer 22/8740114

Informacje dodatkowe:

– obiad oraz udział w oficjalnej części Walnego Zebrania dla Członków Stowarzyszenia oraz osób towarzyszących jest bezpłatny,

– program oraz proponowane zmiany w Statucie otrzymujecie Państwo na stronie walne2020.fors.pl

– informacja o warunkach uczestnictwa w szkoleniu oraz program  na stronie walne2020.fors.pl

– Zarząd FORS nie przewiduje w tym roku organizowania uroczystej kolacji – osoby zainteresowane nieoficjalnym wieczornym spotkaniem proszone są o kontakt z Prezesem FORS Adamem Małyszko – tel. 602 711 991.

Szczegółowe informacje o Hotelu znajdą Państwo pod adresem: www.airporthotel.pl

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy