4 marca 2020

WAŻNA DATA 5 MARCA !

W dniu 5 marca 2020 r. mija termin  złożenia wniosku o zmianę decyzji w zakresie
prowadzenia stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Podmioty które nie złożą wniosku z mocy prawa od dnia 6 marca 2020 r. nie mogą prowadzić działalności w zakresie
przetwarzania lub zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, nie mogą również wystawiać zaświadczeń o demontażu pojazdu lub zaświadczeń o przyjęciu pojazdu niekompletnego.
FORS rekomenduje sprawdzić również czy odbiorcy odpadów z którymi współpracują prowadzący stacje demontażu złożyli stosowne wnioski i prowadzą działalność zgodnie z prawem.

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy