14 września 2022

Ważne – Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie zgadza się na decyzje bezterminowe.

Stanowisko wyrażone MKIŚ w zał. potwierdza, że firmy, które będą starały się o odnowienie decyzji, mogą spotkać się z odmową wydania nowej decyzji na zbieranie czy przetwarzanie odpadów, nawet jeżeli nie zachodzą żadne zmiany organizacyjne, ilościowe, itp.
O innych problemach jakie mogą wystąpić przy odnawianiu decyzji powiemy podczas zbliżającej się konferencji FORS w dniu 6 października 2022 r.

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy