5 marca 2021

Ważny Termin 15 marca 2021 r.

FORS przypomina, że do 15 mara 2021 r. każdy przedsiębiorca prowadzący stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji ma obowiązek przekazania sprawozdanie za 2020 r.
Sprawozdanie przekazujemy za pośrednictwem BDO do Marszałka Województwa. Nie przekazujemy sprawozdania do NFOŚiGW. Niezbędne informacje są dostępne na stronie – bdo.mos.gov.pl.
Jednocześnie informujemy, że w dniu 11 marca 2021 r członkowie FORS będą mogli uczestniczyć w spotkaniu poświęconym wyjaśnieniu niektórych niejasności związanych z prawidłowym wypełnianiem i przekazaniem sprawozdania.
Informację o spotkaniu przekażemy członkom FORS drogą mailową.

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy