16 kwietnia 2020

WIDEOSZKOLENIE 20 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo,
W związku z ograniczeniami wywołanymi panującą pandemią koronawirusa, Stowarzyszenie Forum Recykling Samochodów FORS rozpoczyna cykl wideokonferencji internetowych spotkań szkoleniowo – informacyjnych z członkami Stowarzyszenia FORS. Na pierwsze spotkanie (wideoszkolenie) zapraszamy członków FORS zainteresowanych możliwościami skorzystania z pomocy Państwa w ramach tarczy antykryzysowej.

Spotkanie odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2020 r. o godz.13:30. z wykorzystaniem

Zoom Video Communications (opis) 

Zaproszonym ekspertem, który przedstawi przegląd dostępnych środków oraz odpowie na zadawane pytania, będzie Pan dr. Artur Bartoszewicz. W spotkaniu będzie mogła wziąć udział jedna osoba z firmy będącej członkiem FORS. Udział jest bezpłatny. Spotkanie potrwa 1,5 h . Aby wziąć udział w spotkaniu należy dokonać rejestracji:

  
Liczba miejsc jest ograniczona (50) i liczy się kolejność zgłoszeń. Rejestracja będzie możliwa do wyczerpania miejsc, nie później niż do dnia 20.04.2020 r. godz. 9:00. Wszystkie osoby, które dokonają rejestracji otrzymają link i hasło dostępu w dniu 20.04 2020 r. do godz 11:00, pod którym odbędzie się wideoszkolenie. Osobom, które nie otrzymają dostępu będzie udostępnione nagranie z przebiegu spotkania. Ponieważ jest to pierwsze wideoszkolenie organizowane przez FORS w dniu 17 kwietnia 2020 r od godz. 13.30 do godz. 14:30 (Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/84365668164 Meeting ID: 843 6566 8164) można będzie dokonać próbnego technicznego połączenia z sekretariatem FORS oraz porozmawiać z Prezesem Adamem Małyszko, który odpowie na różne pytania dotyczące branży oraz wysłucha wniosków i propozycji członków FORS.

Dr. Artur Bartoszewicz

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego (Studia magisterskie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze) oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (Studia Podyplomowe Public Relations). W 2012 r. Rada Naukowa Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH nadała mu tytuł doktora nauk ekonomicznych w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.
Ekspert m.in. w obszarach: Multilevel governance – wielopoziomowe rządzenie, w tym polityki i strategie oraz integracja ładu administracyjno-regulacyjnego; Rozwój regionalny i rozwój miast; Europejska polityka spójności i fundusze strukturalne UE oraz Fundusz Spójności; Zasady udzielania pomocy publicznej (pomocy państwa) zgodnej z zapisami traktatowymi UE; Analizy ekonomiczno-finansowe projektów finansowanych z funduszy unii europejskiej; Finanse publiczne, budżet państwa i budżet UE; Nowoczesne metody zarządzania w administracji publicznej.
Prezes Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii.
Uczestniczy w procesie programowania funduszy unijnych na lata 2014-2020. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w obszarze: doradztwa i szkoleń.
Przygotowywał budżety zadaniowe na zlecenie Kancelarii Premiera Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów oraz kilku JST.

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy