15 grudnia 2019

Więcej rodzajów odpadów które będą zwolnione z prowadzenia ewidencji.

Przedsiębiorcy którzy nie będą w ciągu roku wytwarzać niektórych rodzajów odpadów
w ilościach określonych w rozporządzeniu,będą zwolnieni z wpisu do rejestru BDO. 
Projekt rozporządzenia w zał. 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12328257

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy