3 grudnia 2019

Wyjaśnienia Ministerstwa Klimatu w zakresie rozwiązań technicznych stosowanych w wizyjnym systemie kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Klimatu w zakresie dopuszczalnych rozwiązań technicznych stosowanych w wizyjnym systemie kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, wyjaśniam.

Ogólne wymagania techniczne urządzeń wizyjnego systemu kontroli zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 25 ust. 6d) oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego sytemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów1.

Ministerstwo Klimatu nie wskazuje szczegółowych rozwiązań technicznych prowadzenia wizyjnego systemu kontroli. Zatem powinny być one projektowane indywidualnie dla danego miejsca magazynowania lub składowania odpadów na podstawie wymagań określonych w ww. przepisach.

Zgodnie z ww. przepisami do rejestracji obrazu stosuje się kamery stacjonarne, które powinny zapewnić ciągłą rejestrację obrazu. Natomiast w celu zapewnienia identyfikacji osób, o której mowa w art. 25 ust. 6d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, dopuszcza się możliwość uzupełnienia systemu np. kamerami z funkcją PTZ (Pan/Tilt/Zoom).

1 Dz. U. z 2019, poz. 1755

Jednocześnie przypominamy, że w dniu 17 grudnia 2019 r. wchodzi w życie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA) z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.
w zał.

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy